منوی دسته بندی

سونوگرافی ترانس واژینال

اهمیت سونوگرافی ترانس واژینال در دوران بارداری چیست؟      سونوگرافی ترانس واژینال از آزمایشات مهمی است که در زمان بارداری به دلیل بررسی موارد زیر انجام می‌شود:     …